amp templates

Καλωσορίσατε στην
CnC Consulting

 H CnC Consulting είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των αναγκών των μελλοντικών της πελατών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η ταυτότητά μας

Mobirise

Η CnC Consulting φιλοδοξεί να καλύψει το μεγάλο κενό στην αγορά Αεροπορικών & Τουριστικών Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην χώρα μας.
Σαν απόλυτα εξειδικευμένη πλατφόρμα συμβούλων η CnC Consulting είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των αναγκών των μελλοντικών της πελατών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Στο ανθρώπινο δυναμικό της συγκαταλέγονται στελέχη του χώρου των Αερομεταφορών / Διαχειρίσεως Αεροδρομίων και του Τουρισμού από τις γνωστότερες Ελληνικές και αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, με επαγγελματική καταξίωση αλλά και επιστημονική κατάρτιση.

Πέραν των ανωτέρω επαγγελματιών, που αποτελούν και τον επιχειρηματικό κορμό της πλατφόρμας, ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών συνεργασιών έχει ήδη κατορθωθεί με επαγγελματίες όλων των χώρων του Management Αερομεταφορών / Διαχειρίσεως Αεροδρομίων και Τουρισμού.

Η ολοκληρωθείσα επέκταση της CnC Consulting με ίδρυση υποκαταστήματος στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, δίνει στα στελέχη της την ευχέρεια της καθημερινής επαφής με την εξειδικευμένη αγορά (niche) των επιχειρήσεων των ασχολούμενων με την Αερομεταφορά προσώπων και φορτίου, την διοίκηση Αεροδρομίων τους Tour Operators αλλά και τους αντιπροσώπους τους (GSAs).

Αποστολή

Mobirise

Ο χώρος των αερομεταφορών,της διοικήσεως Αεροδρομίων & του Incoming & Outgoing Τουρισμού έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα πεδίο δημιουργικού ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων Ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.
Η ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών αλλά, δυστυχώς, και η σπανιότητά τους καθιστούν την χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών και το outsourcing κάποιων λειτουργιών επιβεβλημένες (από την σκοπιά της ουσιαστικής περικοπής κόστους) επιλογές.
Εκκινούμενοι ακριβώς από τις παραπάνω διαπιστώσεις, δημιουργήσαμε την CnC Consulting πιστεύοντας ότι η Ελληνική Αεροπορική & Τουριστική αγορά αλλά και οι αντιπρόσωποι ξένων αεροπορικών εταιρειών & Tour Operators, χρειάζονται Έλληνες συμβούλους και Outsourcers.  


Πιστεύουμε βαθύτατα ότι μπορούμε να προσθέσουμε αξία και να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας στην αγορά των αεροπορικών & τουριστικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα.

Απώτερος σκοπός του παρόντος εγχειρήματος είναι η διεύρυνση της πλατφόρμας, με επαγγελματίες από άλλες χώρες της ΕΕ και των ΗΠΑ, ώστε να καταστεί απόλυτα αυτάρκης και επαρκής για την ανάληψη projects πολύ μεγαλυτέρων απαιτήσεων τόσο εντός Ελλάδος όσο και στην ευρύτερη περιφέρειά μας.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη Βαλκανική και Μεσογειακή περιφέρειά μας είναι από τις προτεραιότητες που υλοποιούνται βαθμιαία μέσα από υπάρχουσες και διευρυνόμενες αναθέσεις σε τρεις Βαλκανικές χώρες.

Mobirise

Εμπορική Πολιτική

Απ' ευθείας Επαφή

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της η CnC Consulting προέκρινε σαν μέθοδο υποστηρίξεως της εισόδου και παρουσίας της στην αγορά, την απ'ευθείας επαφή με τους ανθρώπους που χειρίζονται κατά εταιρεία τα θέματα στα οποία φιλοδοξεί να βοηθήσει.

Συντονισμός - Συνεργασία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CNC Κος Κουτσοθανάσης επελέγη στη θέση του CFO των εταιριών Olympic Air/ Olympic Handling/Olympic Engineering από την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσης του Ομίλου Olympic Airways μέχρι και λίγες εβδομάδες πριν την ανακοίνωση της συγχώνευσης της εταιρίας με την Aegean Airlines. H CNC ανέκαθεν λειτουργούσε σε πλήρη συντονισμό και αρμονική συνεργασία με το προσωπικό των πελατών της.

Ευρεία Γκάμα

Δεδομένου ότι η γκάμα των πιθανών μορφών συνεργασιών είναι ευρύτατη, κανενός μεγέθους ανάθεση δεν μας αφήνει αδιάφορους.

Ανταγωνιστικό Κόστος

Η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, επί τη βάσει και μόνο, των πραγματικών εργατοωρών που απαιτεί κάθε ανάθεση, αλλά και η μεγάλη και ευέλικτη γκάμα τύπων συνεργασίας, καθιστά την CnC Consulting τον τελειότερο συνδυασμό κόστους/ωφέλειας στον χώρο του αεροπορικού & τουριστικού consulting.

Υπηρεσίες

Mobirise

Αεροπορικό Consulting

Η CnC Consulting έχει ήδη συμμετάσχει στο στήσιμο 9 Αεροπορικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, από υποκαταστήματα μέχρι την δημιουργία τους.

Mobirise

Τουριστικό Consulting

Η CnC Consulting έχει ήδη συμμετάσχει στο στήσιμο δύο (2) και την αναβάθμιση άλλων τριών (3) Τουριστικών  εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα.

Mobirise

Consulting προς GSAs

Η CnC Consulting έχει ήδη συμμετάσχει στο στήσιμο μίας (1) και την παρακολούθηση δύο (2) άλλων GSAs με δυνατότητα πλήρους outsourcing.

Έρευνα και ενημέρωση

Επίπεδο Οργανισμού

Στην προσπάθειά μας για διαρκή ενημέρωση έχουμε κατορθώσει να έχουμε τακτικές επαφές με στελέχη των αερομεταφορών σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα και έγκυρα την πλέον υπεύθυνη και έγκριτη ενημέρωση πάνω στα σημαντικά εν εξελίξει θέματα της Αεροπορικής & Τουριστικής αγοράς στην Ελλάδα σήμερα, προετοιμαζόμενοι παράλληλα για τις επικείμενες ανάγκες των τουριστικών & αεροπορικών εκμεταλλεύσεων σε θέματα διοικητικής / φοροτεχνικής και Οικονομικής υποστήριξης.

Ατομικό Επίπεδο

Όντας όλοι μέλη και στελέχη επαγγελματικών οργανισμών και Ινστιτούτων εντός και εκτός Ελλάδος (ΕΕΔΕ / ΟΕΕ / CIT / ILT κλπ) λαμβάνουμε σε μηνιαία βάση την εγκυρότερη ενημέρωση που άπτεται της ειδικότητας ενός εκάστου, προάγοντας έτσι την φερεγγυότητα του εγχειρήματός μας.

Τεχνολογικό Επίπεδο

Η ανάθεση στην CnC Consulting πέντε εντολών/Projects (για 2 pre-feasibility studies και 3 Business Plan) με θέμα την ίδρυση νέων Αεροπορικών εκμεταλλεύσεων και άμεση συμμετοχή στην ιδιωτικοποίηση μιας αεροπορικής εταιρίας (Olympic Air) μας έφερε ακόμη πιο κοντά σε άρτια ενημερωμένα data rooms και εξειδικευμένες πηγές γνώσεως, αυξάνοντας έτσι την γνώση και της εμπειρία μας στα θέματα των Αερομεταφορών.  

Θεωρητικό Επίπεδο

Η παράλληλη, μάχιμη εκπαιδευτική δραστηριότητα των περισσότερων από εμάς μας αναγκάζει να σκύβουμε πάλι και πάλι στα βιβλία μας και να επιζητούμε διαρκώς την πιο επίσημη ενημέρωση πάνω στα θέματα που χειρίζεται ο καθένας μας. Είναι δε αυτό απολύτως αναγκαίο σε μια χώρα που η τροποποίηση / μεταβολή και κατάργηση φορολογικών και διοικητικών νόμων αποτελεί, δυστυχώς, καθημερινή πρακτική.

Η ομάδα μας

Η CnC Consulting επέλεξε να βασίζεται σε δύο ομόκεντρους κύκλους συνεργατών: Ο πρώτος περιλαμβάνει τον σκληρό πυρήνα μονίμων και κατ'αποκλειστικότητα ασχολουμένων σε αυτήν συνεργατών. Ο δεύτερος αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των Αερομεταφορών στην Ελλάδα, των οποίων η συνδρομή ζητείται στις περιπτώσεις αναλήψεως αναθέσεων με σύνθετο χαρακτήρα.

Κουτσοθανάσης Χαράλαμπος
Από την δεκαετία του 1980 στην βιομηχανία του Τουρισμού και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στις Αερομεταφορές. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής προσωπικού στην Aegean Airlines και την AXON Airlines. Revenue controller 11 υποσταθμών της Sabena και από την αρχή του 2000 σύμβουλος αεροπορικών εκμεταλλεύσεων και εξωτερικός ελεγκτής / συνεργάτης 16 εγχειρημάτων σχετιζομένων με τις Αερομεταφορές και τον Τουρισμό. ECM / GrEC / MILT / MCIT / Κάτοχος Αδείας Οικονομολόγου και Λογιστή / Φοροτεχνικού Α' Τάξεως ΟΕΕ. Συντονιστής της βασικής ομάδος της CnC Consulting. Interim CFO για τις Olympic Air/ Olympic Handling/Olympic Engineering για την περίοδο από την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης μέχρι την ανακοίνωση της συγχώνευσης της με την Aegean Airlines.
Ε-mail: aviation@cncconsulting.gr
Κιν.: +30 6945 102178

Παρασκευά Σταυρούλα
Πτυχιούχος του ΤΕΙ Λογιστικής Κρήτης. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κάτοχος Γ' τάξης άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Υπεύθυνη λογιστικής παρακολούθησης τουριστικής λογιστικής της CnC Consulting. Από το 2007 ως Β. λογίστρια σε επιχειρήσεις εμπορικές & παροχής υπηρεσιών.
E-mail: tourism@cncconsulting.gr
Τηλ. +30 6949 203976

Κουτσοθανάση Γιάννα
Υπεύθυνη Τμήματος συντάξεως Business Plans (Επιχειρησιακών σχεδίων) και Feasibility studies (Μελετών σκοπιμότητος). Φροντίζει την γαλλόφωνη πελατεία της CnC Consulting. BsC
Ε-mail: projects@cncconsulting.gr
Κιν.: +30 6947 529564

Κουτσοθανάση Αγγελική
Υπεύθυνη Γραμματείας της CnC Consulting και γραμματειακής υποστήριξης των πελατών της. Φροντίζει την γερμανόφωνη πελατεία της CnC Consulting. University of Piraeus (Faculty of Statistics and Insurance science)
e-mail: administration@cncconsulting.gr
Κιν.: +30 6947529565

α) Ένας πρώην Τεχνικός Διευθυντής 3 αερομεταφορέων / αεροναυπηγός.
β) Δύο συνταξιοδοτηθέντα κορυφαία στελέχη του Εμπορικού Τμήματος του Εθνικού μας Αερομεταφορέως.
γ) Ένας Διευθυντής Παραγωγής (Product & Operations Manager) ενός εκ των τριών Caterers του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
δ) 'Ένας Εμπορικός Διευθυντής των τριών γνωστότερων εγχειρημάτων στον χώρο του cargo (αερομεταφοράς φορτίου).
ε) Δύο χειριστές αεροσκαφών (ένας Διευθυντής πτητικής εκμεταλλεύσεως και ένας Αρχιχειριστής)
στ) Ένας Contracting Μanager μίας εκ των τριών επιχειρήσεων Αεροπορικού Καυσίμου στην χώρα.
ζ) Ένας IT Specialist (phd in electronic engineering) διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων σε μέχρι στιγμής 2 αεροπορικές εταιρίες βοηθά την CNC στον σχεδιασμό και τη εκτέλεση των back office διαδικασιών 8 εταιριών όπως και του συστήματος CRS hosting μιας αεροπορικής εκμετάλευσης.

Mobirise

Αναθέσεις

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η CnC Consutling έχει ολοκληρώσει μια σειρά projects (Αναθέσεων) που αφορούσαν πολλές πλευρές της Τουριστικής και Αεροπορικής βιομηχανίας στη χώρα μας:

1

Κύρια Επιχειρησιακά σχέδια

Δύο (2) Master Business Plans για την δημιουργία νέου Αερομεταφορέως.

2

Μελέτες σκοπιμότητος

Feasibility studies για 1 αεροπορική εταιρεία, 1
εταιρεία παροχής επιγείου εξυπηρετήσεως και 1 εταιρεία καθαρισμού

3

Μετασχηματισμοί

Απορροφήσεις Τουριστικών ΕΠΕ σε ΑΕ και ένα
μετασχηματισμό ΑΕ σε ΕΠΕ (Κρατική αλλοδαπή Τουριστική εταιρεία)

4

Προετοιμασία - υποβολή - παρακολούθηση φακέλων

Για λογαριασμό 2 Αερομεταφορέων ΙΑΤΑ και τριών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επιγείου εξυπηρετήσεως Αερομεταφορέων με
σκοπό της έγκριση για την δραστηριοποίησή τους, προς ΥΠΑ και Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

5

Εγκατάσταση υποκαταστημάτων

4 αλλοδαπές επιχειρήσεις (3 Αεροπορικές και μια Τουριστική επιχείρηση

6

Πλήρες ή μερικό διοικητικό Outsourcing

12 επιχειρήσεις (5 Αερομεταφορείς / 2 πάροχοι επίγειας εξυπηρέτησης / 1 GSA / 3 Τουριστικά πρακτορεία / 1 εταιρεία διαχειρίσεως αεροπορικού καυσίμου σε 21 Ελληνικούς αερολιμένες)

7

Interim Manager (group CFO) στην Olympic Air (050-OA)

Σχεδιάσαμε τα προφίλ των αντίστοιχων στελέχών, τους προσλάβαμε - εκπαιδεύσαμε - παραδώσαμε στις πολύ απαιτητικές θέσεις του Λογιστηρίου/ Πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (MIS) / Προϋπολογισμού / Revenue Accounting / IATA Member / Συμμετοχής στο ΙΑΤΑ clearing house / Εφαρμογής της συμφωνίας των αρχικών μετόχων.
Διαπραγματευτήκαμε με την ΙΑΤΑ την μεταφορά των Κωδικών (050-ΟΑ) καθώς και την μεταφορά του αερομεταφορικού έργου από την προηγούμενη στην παρούσα μορφή της.
Συντάξαμε και ηγηθήκαμε της ομάδος της επιλογής των βασικών λογισμικών (software) για τις λειτουργίεςCost Accounting / Revenue Accounting / Credit Card's acceptance με διεθνείς οργανισμούς ( Mercator (Group Emirates Airlines) / AMEX / Accelya)/ SAP / Cargo Front Line & Back Office, Loyalty program κλπ

Σημαντικοί Πελάτες

Επικοινωνία

Πείτε μας τα σχέδιά σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σας για να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεστε!

Ακολουθήστε μας!